Польша проектирует автобан S12 до украинской границы: от города Пяски до КПП Ягодин

Новости 6.04.2018

Польша планирует построить скоростную автотрассу S12 до украинской границы.

Об этом сообщает "Укравтодор" со ссылкой на Генеральную дирекцию национальных дорог и автострад Польши.

Скоростное шоссе длиной 75 километров стартует от города Пяски недалеко от Люблина и будет выход на украинский КПП "Ягодин". Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

За информацией польского ведомства, уже объявлен тендер на разработку проектной документации.

С украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", говорится в сообщении.

To kolejny krok do realizacji inwestycji. Wyłonieni w przetargu wykonawcy opracują koncepcję programową dla blisko 75-kilometrowej drogi ekspresowej prowadzącej od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zamówienie podzielono na trzy części obejmujące cztery odcinki realizacyjne, w tym obwodnicę Chełma, która zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad ma zapewnione finansowanie natomiast pozostałe będą mogły być realizowane w przypadku oszczędności przetargowych.

W ramach opracowywania koncepcji programowej wykonawcy opracują analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu).

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

Przebieg drogi ekspresowej ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych (od najprostszych z miejscami parkingowymi i sanitariatami, po rozbudowane ze stacjami paliw i restauracjami oraz miejscem pod ewentualną budowę obiektów noclegowych).

Возобновить ядерный статус Украины?