Адвокат Лариса Криворучко: Учасник судового засідання не зобов'язаний ставити свій підпис, коли секретар вручає "Пам'ятку про процесуальні права"

Новини 23.03.2023

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, судовий розпорядник зобов'язаний роздати "Пам'ятку про процесуальні права" учасників судового розгляду. Ця пам'ятка містить інформацію про права та обов'язки осіб, які беруть участь у судовому процесі згідно зі статтею 345 КПК. Однак, багато людей питають, чи зобов'язані вони ставити свій підпис. Відповідь надає адвокат Лариса Криворучко.

Згідно вимог ч. 1 ст. 345 КПК, судовий розпорядник, роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені цим Кодексом.

Згідно вимог ч. 4 ст. 74 КПК у разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 345 КПК після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, головуючий судового засідання, з’ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх.

Згідно ч. 3 ст. 9 КПК закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу.

Висновок, який робить адвокат Лариса Криворучко: жодного підпису громадяни НЕ ставлять. Ніяких розписок Ви не підписуєте під ознайомленням з процесуальними правами. Крапка. Це не передбачено КПК.

При здійсненні кримінального провадження НЕ може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Контакти адвоката Лариси Криворучко: +38 050 724 67 56, 04111, поштова адреса: м. Київ-111, а/с 21, сторінка у Facebook: www.facebook.com/lara.sergeevna